dissabte, de gener 05, 2008

Els tarnoletes

Saterra, segons les més documentades identificacions de la itineraria
romana, Konrad Miller, és a trentapasses, prop de la Nada, com ell diu.
Ça Nata, Ça serra, Ça Creu, be prou que ho diu la nomenclatura
geogràfica de les serres que separen les aigües del Vallès i del Maresme,
com no es troba en altre lloc de la comarca natural que forma el riu
Tordera.
Francesc Carreras i Candi ha assenyalat que ça és un article del
llenguatge ibèric.
Si ara dels noms geogràfics passem al de les races o tribus que vivien ací,
tornem de nou al confusionisme, mentre que hi ha qui ens distingueix per
laietans, altres ens anomenen Tarnoletes (España regional. Rocafort i
Dalmau. Pag 281) també itans, ilans, castillans.... Flórez és l'unic que ens
FON

Miguel Grivé. Temes d'història local. Ajuntament de Sant Celoni
1988.Pàgina 90

Cap comentari: