diumenge, de gener 13, 2013

La família Pifarrer: una nissaga de llibreters


Joan Piferrer i Bachs (1676-1750) va néixer a  Sant Pere de Vilamajor. Fill de pagesos, Bartomeu i Paula, al no ser hereu,  va decidir, al voltant del 1690, traslladar-se cap a Barcelona per incorporar-se en un gremi, en aquest cas el de llibreters.


Es va casar  amb Josefa Llopis, filla d’un destacat llibreter, Josep Llopis, el qual tenia una  llibreria la plaça de l’Àngel de Barcelona des de l’any 1693. A la mort del pare, en Joan es va fer càrrec de la llibreria fins el 1715 o 1716, on es convertí en una impremta.

La família va residir en la plaça de l’Àngel fins a la desaparició de la impremta el 1868.

En la bibliògrafa sobre la impremta i la llibreria a Espanya, els Piferrer formen part dels grans Mestres que milloraren notablement la situació de la industria editorial espanyola. 

Bibliografia

BURGOS, F.X; PEÑA, M. Imprenta  y negoi  del llibre en la Barcelona del siglo XVIII. La casa Piferrer.

Cap comentari: