dimarts, de febrer 04, 2014

El terratrèmol de 1448

El 25 de maig de 1448 hagué un terratrèmol que produí danys de consideració, especialment al Vallès  on es va situar l’epicentre (a prop de Granollers). Tenim dues cròniques:

 En  Jaume Safont, notari encarregat d’escriure el dietari de la casa de la Diputació i General de Catalunya va escriure:

Divendres, a XXIII de maig MCCCCXXXXVIII, al fil de la mitjanit, féu un molt gran terratrèmol en al ciutat de Barchinona e per tot lo Principat de Cathalunya, lo qual féu molt gran dan a moltes possessions axí dins la present ciutat de Barchinona com fora aquella...E fora de dita ciutat, enderrochà lo castell del Papiol e-y matà 111 hòmens, e lo castell de Sentmanat e-y matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de Llinàs e sclafà e carafaxà ,olt letjament lo castell de Calaf....e enderrochà part de la sglésia de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes masies que enderrochà, e féu molt gran damnatge per tota Cathalunya. E en aquest mateix mes de maig s’ic començaren a morir de glànola.”

Al Dietari de la Generalitat es diu:

Aquest die divendres, ja passada mitjanit e començant a pendre del dissabte següent, per ço com foch entre XII e una hores de la nit, féu molt gran terratrèmol en Barchinona e per tot lo principat de Cathalunya, lo qual féu fort gran dan a moltes possessions, axí dins la presents ciutat de Barchinona com defora..E fora la dita ciutat enderrochà lo castell Dezpapol e-y matà un fadrí, lo castell de Llinàs...”

Tots dos documents coincideixen que el terratrèmol va causar molts danys a tota Catalunya. La Revista de Gerona parla de 108 als voltants de Llinars, per posar un exemple, encara que els dades de morts a conseqüència directe del fenomen es confonen amb les conseqüències indirectes, en aquest cas pels efectes de la glànola  o pesta.

Per què hagueren tantes destrosses a la comarca del Vallès? Al llarg dels anys 1447  i el 1448  hi ha documentades diverses tempestes amb molta aigua i vent que causaren molts danys a les estructures de les cases debilitant-les, fent-les més febles.

Quina intensitat va tenir el terratrèmol? En el llibre sobre el castell vell de Llinars s’esmenta que aquest fou abandonat sobtadament, i es sap per què durant les excavacions arqueològiques es van trobar moltes runes sobre els fossar juntament amb objectes quotidians, com restes de menjar. Per l’estructura dels castell i els danys causats hi ha la teoria que a Llinars va assolir una intensitat entre VII i VIII, el més intens de tota Catalunya. 


Per proximitat Vilamajor va patir el terratrèmol intensament amb la destrucció de nombroses cases, masies i segurament el castell palau. Només la Torre Roja es va mantenir intacte. 
Biblografia

AA.VV. Els terratrèmols dels segles XIV i XV a Catalunya. Institut Cartogràfic de CatalunyaCap comentari: