dijous, d’abril 26, 2012

Fotografia nº 7: Can Gual de la Torre
Informació extreta dels àlbums de l'EMC: Facilitada per: Antoni Gallardo i Garriga
Can Gol de la Torre és una masia molt ben restaurada, té la teulada a dues vessants. A la façana destaquen la porta, amb onze dovelles, dues finestres gotiitzants i dos escuts, l'un sobre la clau, partit en pal amb una guatlla agafant un cap pels cabells a cada compartiment. A l'altra llinda d'una finestra, a la mateixa vertical que la porta, descentrada en relació al carener, aquest escut té dos pals. Sota el ràfec del carener hi ha un relleu de Crist Crucificat. I a la banda de la façana oposada a la porta hi ha un rellotge de sol. Posteriorment se li adossà una galeria.

La família Gol, o Gual, està bastant estesa per Sant Antoni i per Sant Pere de Vilamajor. Tanmateix l'actual masia es pot datar entre els segles XV-VI, degut a les finestres que s'hi poden veure. Cap la possibilitat però, que les seves primeres estructures fossin més antigues si, com hom creu, l'especificació "de la Torre" que la diferencià d'altres Can Gol, fes referència a la seguretat que donava la seva presència al camí de Cardedeu, de coneguda importància amb anterioritat al segle XV.

Podeu trobar més informació en els següents articles: