dijous, de juny 07, 2012

Possessions templàries a Vilamajor


El 8 de juliol de 1.131, el comte de Barcelona de quaranta-vuit anys d’edat, molt malalt i en llit, va testar davant el seu fill de disset anys, l’arquebisbe i altres prelats i nobles. A l’Orde del Temple li va deixar el seu cavall Dan i les seves armes personals. I el 14 de juliol, cinc dies abans de morir, el comte de Barcelona, va prendre l’hàbit del Temple davant dels cavallers templers; el provençal fra Hug Rigalt i el rossellonenc fra Pere Bernat de Perpinyà, encara que no va poder arribar a ingressar en la casa, va morir en ella.

L’Orde del Temple va començar a rebre donacions de terres del Vallès des dels primers moments que es van establir contactes amb els comtes catalans. La primera, datada en 1.131, i va ser feta per Guillem Ramon i la seva esposa, que donaren al Temple tot l’alou que posseïen a Sant Pere de Vilamajor, a canvi de poder treballar la terra i donar anyalment la tasca i un parell de gallines.

No obstant, els templers van crear un nucli de possessions prop de Collsabadell, en el curs alt del Mogent. El centre era l’església de Sant Martí del Camí, situada en el terme de la parròquia de Collsabadell de Llinars. No es tractava solament d’una possessió rústega, sinó també un inicial centre administratiu, gestionat per un batlle.

Bibliografia

Orde Suprema dels Cavallers del Temple de Jerusalem. Gran Priorat Nacional Regina Martyrum. Casa de Barcelona

Cap comentari: