diumenge, d’octubre 17, 2010

Ramon Berenguer IV, rei d'Aragó


Transcripció:
 
Omnibus est manifestum quod ego, Ranimirus, Dei gracia rex Aragonensis, dedi filiam meam Raimundo, comiti Barchinonensi, simul cum omni regni mei honore. Nunc ergo, spontanea voluntate ac firmo cordis affectu, volo, precor, et mando cunctos homnies meos, milites scilicet, clericos ac pedites, quatenus castra et municiones sive alios omnes honores ita per eundem Raimundum comitem deincebs teneant et habeant sicut per regem debent tenere et habere, et ei tanquam regi in omnibus sub continua fidelitatem obediant. Et ut in hoc nullum ocasionis vel pessime machinacionis ingenium ab aliquo possit intelligi, totum ei dimito, dono, atque concedo quiquid retinueram in ipsa alia carta donacionis regni quam ei antea feceram, cum filiam meam ei dedissem. Supradicta quoque omnia ego, Ranimirus, Aragonensis rex, dono, et firmiter laudo prephato Raimundo, comiti Barchinonensi, ut hec que illi presencialiter dono et omnia alia que habebat semper habeat ad servicium meum et fidelitatem omni tempore. Quod est actum insuper Saragoza idus novembris, in presencia multorum nobilis hominum regni Aragonensis in ibi asistencium, anno dominice Incarnacionis Cmo XXXmo VIImo post mille, era mille CLXXV. Supra dicta omnia illi dono et firmiter laudo sicut melius nunquam habuit frater meus Andefonsus, et habeat ea omnia ad fidelitatem meam omni tempore.


Signum regis, ? + O, Ranimiri.

Signum Poncii, escritoris comitis, qui hoc scripsit domini regis precepto.
 
 
 
 
Traducció catalana:
 
És de tots conegut que jo Ramir, per la gràcia de Déu rei d’Aragó, doní la meua filla a Ramon, comte de Barcelona, juntament amb tot l’honor del meu regne. Ara també, amb lliure voluntat i forta estima de cor, vull, ordene i mane a tots els meus homes, cavallers, clergues i peons, que els castells i fortificacions i tots els altres honors els tinguen i posseesquen d’ací endavant pel mateix comte Ramon com per rei deuen tenir i posseir, i que li guarden obediència i fidelitat contínuament en totes les coses així com a rei. I per tal que contra açò res no puga ser pensat o maquinat per ningú, li done, atorgue i concedesc tot allò que m’havia reservat en aquella mateixa carta de donació que li havia fet primer, en lliurar-li la meua filla. Jo, Ramir, rei d’Aragó, li done y atorgue tot allò que he esmentat, i li ho ratifique fermament al citat Ramon, comte de Barcelona, per tal que el que ara li done i el que ja tenia ho retinga perpètuament al meu servei i fidelitat. Fou fet més amunt de Saragossa en els idus (13) de novembre, en presència de molts homes nobles del regne d’Aragó assistents a l’acte, en l’any de l’encarnació del Senyor CXXXVIIé després del mil·lenni (1137), any de l’era de mil CLXXV. Totes les coses abans esmentades les atorgue i ratifique fermament com millor les va tenir alguna vegada el meu germà Alfons (el Bataller), i perquè les tinga totes perpètuament sota la fidelitat que em deu.


Signe del rei, Alfa + Omega, Ramir.

Signe de Pons, escrivà del comte, que ho va escriure per orde del rei.

dissabte, d’octubre 02, 2010

Ferran Gomà i BoronatEn Ferran Gomà va néixer a la Riba l'any 1906. Fou un pintor autodidacte que treballà diferents camps dins de l'impressionisme, paisatge, bodegó, figura, interior, etc. L'any 1940 feia la seva primera exposició a les Galeries Laietanes de Barcelona, va continuar fent-ho a diferents llocs i figurant a les Nacionals de Madrid i Barcelona. La seva obra és present en alguns museus espanyols i també a col·leccions particulars d'Amèrica. Ferran Gomà no va oblidar mai el seu poble nadiu i va portar els nostres paratges per arreu, com a homenatge de l'estimació que li tenia. Va morir l'any 2004.

Imatges de Sant Pere

Sabríeu identificar des d'on està feta la fotografia?


Efectivament, des del cementiri de Sant Pere de Vilamajor.