dijous, d’abril 25, 2013

Trabucaires a Vilamajor


La guerra del Francès (1808-1814) fou l’enfrontament que mantingué Espanya contra les tropes napoleòniques que ocuparen el territori peninsular. La superioritat militar francesa es va contrarestar gràcies als guerrillers que abundaven per tota la geografia espanyola, inclosa Catalunya. Un cop finalitzada la guerra, aquest guerrillers van continuar units fent de bandolers, atacant i robant als pobles més petits de Catalunya, als pobles que no tenien possibilitats de defensar-se. Aquest bandolers foren coneguts amb el nom de trabucaires a Catalunya.

Foren un veritable problema que calia solucionar, per això, l’estat espanyol enviava als soldats per protegir les poblacions catalanes dels trabucaires. Atesa l’enorme mobilitat dels bandolers, l’ unitat de l’exèrcit encarregada de la seva persecució i captura van ser els cuirassers, soldats de cavalleria equipats amb cuirassa, armes de foc i armes blanques.
Cap el 16 de juliol de 1822, hagué a Vilamajor  un nombrós grups de bandolers que estava de les seves causant un greu perjudici pel poble. La notícia arribà ràpidament al poble de Cardedeu on, casualment, hi havia  una partida de cuirassers. Ràpidament es posaren en marxa, juntament amb uns quants milicians voluntaris, cap a Vilamajor on sorprenen als bandolers. Aquest hagueren de fugir i no varen ser capturats gràcies a la proximitat de la muntanya, però es deixaren dues armes.

Bibliografia
El Universal Nº197 16/7/1822

diumenge, d’abril 14, 2013

Mides i mesures de Vilamajor a finals del segle XVI


El Sistema Mètric Decimal es va fixar el 22 de juny de 1799 a París quan es va dipositar a la seu de l’Assemblea Nacional els patrons de les dues magnituds que el formaven: el metre per la longitud i el quilogram per la massa.

Fins aleshores, el pesos, mides i mesures tradicionals catalanes han hagut de fer un llarg camí des dels orígens de la nació catalana. La grans varietat de mesures existents, moltes amb el mateix nom i per al mateix producte però diferents d’un poble a l’altre, ha afectat negativament les transaccions comercials durant molts segles i no tenen res d’estrany els múltiples intents  d’unificació que s’han assajat: Carlemany i Jaume I entre d’altres.

L’any 1585 es van celebrar corts generals a la vila de Montsó i en el seu decurs els representants del braç eclesiàstic van proposar al rei d’unificar les diverses mesures usades al Principat a les de Barcelona. Aquesta argüia els greus perjudicis que ocasionaven al comerç la gran quantitat  i diversitat de mesures existent i els fraus i malentesos que d’això se’n derivaven. Es demanava que aquesta unificació es fes basant-se en les mesures de Barcelona pel fet de ser cap i casal de Catalunya i un centre comercial reconegut tant en tota la Mediterrània com a altres països estrangers i, conseqüentment les seves mesures eren ben conegudes. D’aquelles corts en sorgí  la següent constitució: De pesos, midas y mesures.  Fou un procés que durà 7 anys (es va començar per  Barcelona  i la seva vegueria el 1587 i va finir el 4 de juliol de 1594 amb la vegueria de Tortosa). Fou un llarg i laboriós procés, ja que foren cridats els jurats, cònsols, paers o batlles de totes les ciutats, pobles i viles del Principat.

Segons aquest informe, a finals del segle XVI a Vilamajor (Sant Antoni i Sant Pere), les mesures emprades foren les següents:

 Per la mesura del gra s’utilitzava la magnitud QUARTERA (41.759 litres)  que equivalia a 8 QUARTANS (5,22 litres). 
- Per la mesura de vi s’utilitzava la magnitud CARGA (121,4 l) que equivalia a 4 BARRALONS (30,35 l) o 16 QUARTERS (7,587 l). 
-    Per la mesura d’oli s’utilitzava la magnitud QUARTER (9,726 l) que equivalia a 8 VUITENS (1.216 l) o 16 SETZENS (0,608 l) o 32 QUARTONS (0,304 l).
Per la mesura de pes s’utilitzava la magnitud QUINTAR (41,6 kg) que equivalia  a 4 ROVES (10,4 kg) o 104 LLIURES (400 gr) o 1.248 UNCES (33,333 gr)  o 4.992 QUARTS (8,333 gr). Altres mesures emprades foren l’ARGENÇ ( 2,083 gr) o la LLIURE CARNISSERA I DE PEIX FRESC (1.200 gr).
-          Per la mesura de mida s’utilitzava la magnitud CANA (1,555 mts) que equivalia  a 8 PAMS (19,4375 CM) o 32 QUARTS (4,859 cm).

El funcionament era el següent a Vilamajor: es tenia un model (p.e per la mesura  de pes hi havia unes peses que indicaven el quintar, la rova, lliures,etc) de cada magnitud que és el que havia de servir de referència i el qual estava custodiat per la universitat (ajuntament). D’aquest model es van extreure  còpies que eren les que utilitzaven els pagesos o comerciants.

El sistema tenia els seus inconvenients com la utilització de models fraudulents, o sigui, que el model (còpia) emprat pel comerciant no era equivalent al model (original) que tenia la universitat.  Per evitar-ho es va crear el càrrec de mostassaf el qual tenia com objectiu comprovar que les còpies del model utilitzades eren  iguals a l’original.

Un cop definits els sistemes de magnituds de Vilamajor, només calia fer l’equivalència amb les mesures de Barcelona, de tal manera que un comerciant de Manresa que volgués vendre vi a Vilamajor no tindria cap problema per fer les equivalències corresponents.

De ben segur que aquest article ha de servir, pels estudiosos de Vilamajor, per interpretar documentació antiga quan apareixen mesures les quals, per les raons adduïdes, són difícils d’explicar.

Bibliografia

TEIXIDO i  PUGDOMÉNECH, Francesc. Pesos, mides i mesures al principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Fundació Noguera. Barcelona 2008.