dimecres, d’abril 06, 2022

Els bancs de la plaça Montseny


El passat 9 de desembre de l’any passat us vaig donar a conèixer la història de la plaça Montseny. Ho recordeu? 

El motiu de l’article era perquè s’havia aprovar la reforma de la plaça.Doncs bé, les obres han començat, encara que hores d’ara sembla que s’hagi convertit en un nou aparcament.Si observem amb cura com era la plaça abans de les obres, veureu com hi ha uns elements que sempre han estat però que molt pocs s’han fixat: els 5 bancs de pedra.


Son bancs de pedra molt senzills composats per una pedra granítica massissa sostinguda per dos pilars de pedra calcària.

Arquitectònicament parlant no tenen cap interès, però històricament té la seva significació.


La plaça ha patit nombroses modificacions al llarg de la seva història. A l’any 1928 es va decidir eliminar la sèquia,  que tants  problemes provocava al veïns del carrer Nou i del qual ja en parlaré en un altre article, i de pas fer una remodelació consistent en la construcció de tres escales, una a cada costat i la tercera enfront del carrer Nou. També es decideix rebaixar el terreny per posar-lo a nivell del carrer Alfou quedant la vorera de la casa dels senyors Bofarull tal com estava. 

Per acabar, la Diputació de Barcelona obliga a l’ajuntament a construir la vorera de la plaça amb la carretera.


El 21 d’octubre de 1928 es decideix treure a concurs la construcció dels bancs  que han de ser de pedra.

Malauradament no disposo més informació al respecte.

En resum, a la plaça del Montseny existeixen actualment 5 bancs que estan datats de l’any 1928-1929, per tant tenen 94-95 anys. 

Crec que l’ajuntament hauria de no destruir-los i  de reubicar-los en un altre indret de la vila, com a record i com a part de la nostra història.

Que en penseu?  

BIBLOGRAFIA

Actes ajuntament de SAV- Arxiu municipal