diumenge, d’abril 10, 2011

Informació documental del Mas Parera de Canyes

Cercant per la xarxa m'he trobat amb l'agradable sorpresa que la Biblioteca de Catalunya disposa d'un fons  arxivístic de la masia de Can Parera de Canyes. Intentar reproduir tot el seu contingut en aquest blog és impossible, per aquesta raó només faig referència a una breu descripció del fons.

En els propers mesos faré un estudi del seu contingut i us el faré arribar

Fons patrimonial Armengol-Fuster

Notícia biogràfica: La família Armengol es originària de Sant Sant Pere de Vilamajor, establerta també a Granollers i Barcelona. La branca Creus enllaça amb els Armengol a partir del matrimoni de Conxita Creus Puig amb Xavier Armengol Pujol el 1932. Procedien d’Artés per la part Creus i de Lliçà de Vall per la part Puig. El cognom Parera fa referència al mas Parera de Canyes del terme de San Pere de Vilamajor d’on eren originaris. Els pergamins fan referència especialment a aquesta branca familiar entre els segles XIII i XVI. El fons s’anomena també Fuster pel cognom de l’esposa de Jaume Armengol, titular i propietari del fons.

Història arxivística: Aquest fons va arribar a la Biblioteca de Catalunya per donació de Jaume Armengol i Creus i de la seva esposa Mª Dolors Fuster Chofre, entre el juliol i el novembre de 2006, en diverses etapes.
Inicialment es va fer un inventari dels pergamins i es van enviar a restaurar al Taller de Sant Pere de les Puel·les. L’altra documentació patrimonial venia en capses de plàstic i àlbums, amb un cert ordre fet pels mateixos donants. Entre els documents hi havia algunes col·leccions de contes de format petit, algunes postals antigues i un conjunt d’impresos dels segles XIX i XX, sense relació directa amb el fons patrimonial, que es van passar a la secció de RICE de la BC.
Els documents guardats dins àlbums es van treure i s’han catalogat amb el conjunt de la
documentació.

Abast i contingut: El fons Armengol-Fuster és un conjunt patrimonial molt representatiu del que són els arxius de famílies pageses catalanes. És un fons força complet que abasta un ampli període, amb especial relleu en els segles XVIII i XIX. Abunden els documents notarials, escriptures de compravenda, establiments i arrendaments de terres, testaments i capítols matrimonials. La família Armengol és el fruit de la reunió de tres ramificacions familiars diferents, arrelades en diferents territoris. Això fa que aquesta documentació sigui especialment interessant per al coneixement de la història local de Granollers, Sant Pere de Vilamajor, Artés o Sant Llorenç Savall, on eren ubicades les propietats de les diverses branques familiars.
El fons Armengol-Fuster és igualment important per a la història agrària per la informació que proporciona sobre la propietat i la transmissió de la terra a les comarques del Vallès Oriental, l’Occidental i el Bages.