dijous, de maig 15, 2014

Una curiositat del topònim Vallserena

És una petita vall situada a llevant del terme municipal de Sant Antoni  i Sant Pere de Vilamajor que neix a la Serra Llarga, a prop de can Segarra, i morint en la confluència amb la vall de Vilamajor, just on les dues rieres s’uneixen.

Hi ha una tradició a Sant Andreu de Llavaneres que diu que el nom del poble prové de  Vallserena ( Llav= vall, aneres al revés és Serena). Això no vol dir que  els habitants de Sant Andreu  tinguessin una procedència  vilamajorina o vilamajorenca ,sinó que totes dues tenen una característiques orogràfiques semblants: tenen una riera que la majoria de l’any va seca, sense aigua a excepció de grans pluges. 

Totes dues zones estan enclavades en una vall sense aigua, en una vall seca, en una Vallserena.

El topònim Vallserena significa Vall Seca

dilluns, de maig 05, 2014

Els oficis de Vilamajor (segle XV-XVII). Quarta part.

La  vestimenta vinculada tant a la conservació generada pel propi home (la roba) com la produïda de formar artificial (combustió de material).

Els oficis representants del sector de la calefacció que trobem a Vilamajor eren:

1.- Paraire: Persona que es dedica a qualsevol de les operacions a les quals és sotmesa la llana. Dins de la indústria de la llana, exercia l’element empresarial i directiu; comprava la llana, la pentinava, la cardava i la perxava, i finalment, la  donaven a treballar als teixidors, tintorers, abaixadors i es reservava els processos finals i la comercialització.  Fou un dels oficis més demandats i per això solem trobar més d’un paraire exercint seu ofici alhora.

De paraires hem tingut a Antoni Parera,  Jacint Bataller,  Francesc Riera,  Antoni Vallescar, Jacint Gaussacs o Joan Bataller.

2.-  Sabater. Arranjar les sabates que es trobaven malmeses era la principal funció dels sabaters. Si la sabata es trobava en un estat tant lamentable que el seu arranjament era impossible, calia fer-se una  de nova. El sabater també era l’encarregat de fer-ne les sabates noves. En Jaume Pujol i en Joan Ros foren dos sabaters els quals van coincidir en la mateixa època, el segle XVII.

3.- Teixidors: Persona que té per ofici teixir, especialment el qui treballa en un teler a mà.  La única referència que tenim de l’existència d’un teixidor a Vilamajor data del 22 de gener de 1688 amb  Bernat  Simo teixidor  de lli .

3.- Drapers:  eren els venedors de draps o de teixits de llana.


4. Sastre: dins del procés productiu del tèxtil tenim el que duien la darrera part que era convertir la roba en una prendre per posar-se-la

Bibliografia

Actes ajuntament Sant Pere de Vilamajor