dimarts, de juliol 26, 2016

La vaga general de 1855 a Vilamajor

La vaga general, a Espanya de 1855, es considera la primera vaga general, convocada en la Història d'Espanya. Va tenir lloc a 1855 i, va estar circumscrita a Catalunya, ja que era el director, i gairebé únic, Centre Espanyol industrial (majoritàriament tèxtil) Es considera per la seva importància, seguiment i repercussió, la primera vaga general a Espanya que va passar durant el regnat de Isabel II concretament amb el Govern de Baldomero Espartero al Bienni Progressista.Gràcies a la nova llibertat adquirida amb la Revolució del 1854 i a la tolerància del govern d’Espartero es varen desenvolupar associacions obreres que lluitaven pels interessos dels treballadors.
Un dels primers conflictes on varen participar dites associacions foren les mobilitzacions contra el maquinisme en l'anomenat conflicte de les selfactines (per la introducció de la selfactina (de l'anglès self-acting, "d'acció automàtica"), que mecanitzava una part important de treball del filat expulsant de la producció la ma d’obra i per tant el treballador. El nou Capità General de Catalunya, el general Zapatero, davant del caire que prenia la mobilització, va decidir acabar amb la tolerància iniciant una política de repressió contra el moviment obrer.
El 30 d’abril de 1855, el governador civil de Barcelona va prohibir el tancament de la fàbriques pels patrons i “l’abandonament col·lectiu del treball” dels obrers i va establir el requisit de l’autorització governativa per a què les associacions obreres poguessin continuar funcionant. 
Una d’aquestes autoritzacions fou cursada per Jaume Bofill, dirigent i representant de la Classe Obrera dels Teixidors de Vilamajor (dita també Vilanova de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor). Va enviar una carta la governador civil de Barcelona l’11 de maig de 1855  expressant-li l'adhesió obrera al govern liberal.

Tot indica que els teixidors de Sant Antoni no estaven per vagues o potser no en volien tenir represàlies de les autoritats. Estudis amb major profunditat podrien aclarir-ho