dimarts, de juny 24, 2014

Població al nucli de Sant Pere l'any 1936

Segons dades del padró del  30 d’abril de 1936, a Sant Pere de Vilamajor habitaven 726 persones, de les quals 157 estaven censades al nucli urbà, 79 dones i 78  homes. Per grups d’edat el més nombrós eren els situats entre els 18  i els 65 anys (99 persones), seguits pels menors de 18 (49) i els majors de 65 (9).

Quins oficis tenien? El grup més nombrós correspon als pagesos (27) fet normal  tenint en compte que Sant Pere tenia una economia eminentment  agrícola. Els pagesos que vivien al nucli havien de ser, majoritàriament, treballadors assalariats, sota les ordres dels propietaris de les masies i dels terres de conreu.  La resta d’oficis que trobem representants son:


Un jardiner  (Carles Llobera Sagrera), tres peons, dos boscaters (Jacint Pujol Ozerans i Ramon Planas Vila), dos ferrers (Esteve Sauqué Rech i  Joan Sauqué March), dos barbers (Pere Ozerans Bassa i  Joaquin Planas Vila), dos carnissers (Ramon Gratacós  Galmes i la seva esposa Maria Subirana  Casanova), un farmacèutic (Àngel Gratacos Galmes), un dentista (Joaquim Gratacos Galmes), un flequer (Joan Pujol Rovira), un xofer (Josep Llobera Taló), un propietari , dues serventes, un comerç (Pau Llobera Sagrera), un ferrer (Agustí Rosas Lladó), un fuster (Salvador Ozerans Moret), el mestre nacional (Ramon Illas Gratacos), un carboner (Salvador Codina Monfolleda), el sacerdot (Moises Geli Maime), l’agutzil (Narcís Cot Burjats) i la mestressa nacional (Elvira Castarlenas Ricard).

Bibliografia

Cens Sant Pere de Vilamajor 1936

dilluns, de juny 09, 2014

Piràmide població de Vilamajor l'any 1802


Curiós document de l'any 1802 on s'esmicola la població per grups d'edat a Vilamajor.
En la següent graella podreu veure millor les dades.També us he fet una piràmide d'edat per visualitzar millor les diferències entre els dos sexes i l'estructura de la població per edats.


Sense fer un anàlisi demogràfic en profunditat hom pot observar unes característiques

- major població femenina (54%) respecte masculina (42%). La causa és la tendència del sexe masculí a realitzar tasques més nocives per la salut (treball, costums, guerres, etc).
- una baixa esperança de vida. A partir dels 40 anys la població baixa en picat, especialment entre els varons.
- una  elevada taxa de natalitat.

En propers articles intentaré situar la demografia de Vilamajor dins del context comarcal i de Catalunya per veure similituds, diferències i causes.