dimecres, de setembre 19, 2018

Desviament riera de Vilamajor

El 15 de setembre de 1865, la reina d’Espanya va autoritzar a Marià Tomàs Pasqual per tal que executi les obres necessàries  per rectificar la llera de la riera de Vilamajor en la part que creua una heretat del peticionari que es troba a la Vilanova de Vilamajor.
Les obres s’han de portar a terme segons el projecte presentat havent de fer la nova llera, de  30 metres d’ample, abans de fer les modificacions en la llera existent, el que donarà peu a una nova peça de terra la qual serà propietat del promotor.