dimarts, d’octubre 22, 2013

La República de Sant Antoni de Vilamajor: quatre dies que varen canviar un poble

El 12 d’abril de 1931 es varen celebrar eleccions municipals a tota Espanya. A Sant Antoni de Vilamajor varen guanyar els partidaris de la instauració de la República. Foren escollits regidors Josep Llavina Pla, Pere Prat Bardera,  Andreu Rosàs Boter, Vicenç Guardi Alemany, Josep Planas Bellavista, Josep Tramunt Casanovas, Vicenç Genís Julià, Pere Paloma Reventós i Esteve Arquer Puigagut.

El dia 14 d’abril de 1931 a les 21  hores es varen reunir els regidors republicans  electes per majoria, el quals varen presentar-se en manifestació fins a la casa de la Vila  on varen enlairar la bandera  proclamant la República d’aquest poble. El delegat dels manifestants, el senyor Joaquim Estapé Baladia, va pregar que el dia 15 es fes festa nacional i acordaren que el dia 15 es reunirien a  les 16 hores per que prengués possessió el nou Ajuntament.

El dia 15 el secretari del consistori va procedir a la destitució dels regidors  que ocupaven càrrecs i es varen escollir per aclamació les persones que havien de desenvolupar-los:

Alcalde provisional: Josep Llavina Pla
Segon alcalde: Josep Tramunt Casanovas
Tercer alcalde: Pere Prat Bardera
Síndic:  Andeu Rosàs Boter
Alcalde d’Alfou: Josep Planas Bellavista
Regidors: Vicenç Guardi Alemany, Vicenç Genís Julià, Pere Paloma Reventós  i Esteve Arquer Puigagut.

Els primers acords que es varen prendre foren:

-          compra de banderes republicanes
-          compra de quadre al·legòrics sobre la República per l’escola dels nens i l’escola de nenes
-          Les sessions de l’ajuntament es realitzaran els dissabtes a les 16 hores.
-          A la propera sessió s’escolliran els  càrrec per formar les comissions respectives.
-          Hi ha quatre individus que estan com a guàrdies republicans municipals.

Finalitzada la sessió un  grups de veïns del poble han donat visques a la República  acompanyats per una orquestra que tocava la marsellesa  i obligant als membres del consistori que sortissin al balcó. Va prendre la paraula el secretari, el senyor Emili Corral,  el qual demanà  cordura al poble, el sagrat respecte dels drets dels ciutadans i que es castigarà qualsevol pertorbador de l’ordre.

El  16 d’abril de 1931 l’alcaldia republicana de Sant Antoni de Vilamajor comunica al president del govern de la República Catalana, en Francesc Macià,  la constitució  de l’ajuntament republicà sense que hagué cap protesta o incident. El fet fou celebrat amb balls populars i mostres d’alegria de la població en una ambient d’harmonia i normalitat.


Bibliografia


Actes ajuntament.

diumenge, d’octubre 13, 2013

L’epigrafia d’Orila

A la façana principal de l’església de Sant Pere de Vilamajor trobem  una epigrafia inserida dins una pedra. Es tracta d’una còpia atès que l’original es troba a l’interior de dita església, concretament en el nàrtex.
L’epigrafia diu “ aquí reposa el prevere Orila visqué 80 anys, morí el 910 de l’era” (872 d.c)

Es tracta d’una epigrafia anomenada genèricament  monumenta per què fa referència a la construcció, reconstrucció, rehabilitació, fundació o dotació d’edificis religiosos.

No deixa de ser una publicitat que en el cas que ens ateny ho fa d’un personatge el qual ha impulsat i ha propiciat la construcció  i que vol acreditar els seus mereixements per la posteritat. Per tant, de l’epigrafia s’ha d’entendre que el 872 es va construir o reformar o fundar una església essent el principal patrocinador/promotor el prevere Orila.

Es tracta de la resta escrita més antiga que tenim de Sant Pere de Vilamajor i que ens dóna una idea de la seva antigor.

Bibliografia

DE SANTIAGO FERNANDEZ,  Javier. Cronología y comunicación publicitaria en los condados catalanes. Universidad complutense de Madrid