dimarts, d’abril 10, 2012

El pont de Vilamajor


El pont antic de Sant Pere de Vilamajor, i que correspondria a espai ocupat per  l’arcada  que veu a la fotografia, es va inaugurar el 22 de desembre de 1680.

Les raons que varen portar a la necessitat de construir el pont les teniu assenyalades en el següent article:


El pont es va començar a construir l’abril de 1680. El rector, en Rafel Derrocada, en un escrit intitulat memorial dis pagaments, dóna la relació de despeses originades per la construcció del pont. El cost total fou de 185 lliures, inclosos:

  • -          els menjars (pa, vi, carn, bacallà) dels paletes i manobres que residien a Cassa Osset.
  • -         Els materials com el guix, la sorra i la fusta.
  • -         El transport de la pedra des de les restes de la muralla  del castell-palau situada davant del cemetiri, des de la riera  a l’alçada de Can Gras de munt i des de la rodona de Freixeneda; així com la sorra transportada en mula .
  • -         Treure i traginar la pedra
  • -         Els picapedrers per esquerdar les pedres de la riera.
  • -         Fer morter
  • -         Fer recs per portar l’aigua fins a dues basses on s’amarava la calç.
  • -         La feina del fuster per fer les cintres (el motllo del pont).
  • -         La feina del ferrer per fer els claus necessaris.
  • -         El lloguer de l’ase de Can Sala per dos dies, els necessaris per portar a mossèn Miquel Fiter des de Caldes a Vilamajor per què designés ell lloc exacte on havia d’anar.

-          
Les despeses per aquesta construcció es van pagar amb l’aportació de treball personal, pel lloguer de la carnisseria, pel fons propi del consistori restant i per aportacions voluntàries (60 lliures) . L’església,malgrat ser la principal beneficiada, resta exclosa de fer pagaments.

El pont,  però, no va durar gaire atès que el dia de Sant Pere de 1777, uns aiguats s’emportaren una de les bigues del pont  i s’hagueren de refer. 

Bibliografia

POCH i RUESTES, Josep. Vilamajor. 2010