dijous, de gener 06, 2022

Cases amb història: L'Oficina

 

Fins a finals del segle XIX, el nucli urbà de Sant Antoni de Vilamajor estava composat pel següents carrers i places: els carrers Vell, Nou, França, Camp d’en Puig i Escola i les places de la Riera i del Montseny.

Tots els habitatges existents en el nucli urbà es trobaven edificats en un d’aquest carrers o places. Fora d’aquí es considerava que es trobaven genèricament en  “disseminats”.

Tot va canviar a finals de l’any 1898 quan es va donar per finalitzada la infraestructura pública  més gran construïda a Sant Antoni: la carretera que unia els pobles de Sant Llorenç de Savall amb Llinars del Vallès (quasi 50 km de carretera!!).

La carretera no va seguir l’entramat viari existent al nucli urbà degut a l’estretor dels carrers, sinó que es va projectar fer-la passar  per la part exterior, envoltant tres quartes parts del poble. Dit d’altra manera, es va fer passar la carretera pel pati (terreny, hort) del darrere dels habitatges situats al carrer de França i carrer Nou, principalment.


La manca de trànsit rodat, l’amplada de la via i l’ombra que donaven els plataners van convertir la carretera en la principal via de Sant Antoni. Un passeig on  sovint anaven les vilamajorines i vilamajorins  a caminar i fer safareig.

 Els patis de les cases, creuats per la sèquia comunal que abastia d’aigua cases i horts, van deixar de ser un espai amb poc valor per a convertir-se en una parcel·la de terreny amb un valor creixent gràcies a la necessitats de tenir un habitatge en la nova zona noble del poble: al costat de la carretera.

El propietaris dels patis els van vendre a tercers amb al intenció de construir nous habitatges. Es tractava de donar un nou us a les seves propietats .

Durant la primera i segona dècada del segle XX, es van aixecar nombroses cases, negocis o indústries al llarg de la carretera. Nosaltres ens fixarem concretament en una: l’habitatge situat en el número 24.

Segons dades que consten al cadastre, l’habitatge fou  construït l’any 1900, per tant, hauria de ser un dels primers que es varen construir al costat de la carretera. Es tracta d’una parcel·la de 175 m2 amb una superfície construïda de  141 m2.  L’objectiu de la seva construcció era convertir-la en la residència dels seus propietaris. 


El centre neuràlgic de SAV es desplaçà fins al nou passeig. Els negocis i comerços es van començar a situar a banda i banda de la carretera, especialment aquells de nou creació, com fou la Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona (CEPDB).

Fem una mica d’història de l’entitat financera.

El 26 d’octubre de 1926 es va aprovar la creació d’una caixa d’estalvis depenent de la Diputació  de Barcelona amb l’objectiu de destinar els excedents produïts  a obres benèfiques, culturals, sanitàries i socials en la localitat on es troba ubicada.

Durant la Segona República, un cop desaparegudes les diputacions provincials, la  caixa provincial passa a mans del Govern català amb el nom de Caixa d’Estalvis de la Generalitat de Catalunya. Acabada la Guerra Civil, la Caixa torna a mans de la Diputació de Barcelona. El retorn de la democràcia va suposar  un nou canvi de nom a l’any 1977: Caixa d’Estalvis de Catalunya.


 


Posteriorment, degut al vaivé del  mercat financer, passà a dir-se Catalunya Caixa i, finalment,  fou absorbida pel BBVA.

Doncs bé, CEPDB va decidir posar una de els seves primeres oficines, la que duia el número 0042 a Sant Antoni de Vilamajor. L’oficina havia d’estar situada en el principal carrer de la vila per aquesta raó es va cercar un local situat en el nou passeig, la carretera.

El lloc escollit fou la planta baixa de l’habitatge situat en el número 24, de la qual ja he parlat línies enrere.


El 26 d’agost de 1946, durant  els actes de la festa major, es va procedir a la benedicció de la sucursal  de la CEPDP. Durant el dinar van prometre que, quan el temple fos construït, pagarien la imatge del sant patró per posar-la a l’altar major, però quan va arribat l’hora de fer-ho no ho van portar a terme.


 Posteriorment, l’entitat financera es va traslladar fins a la Plaça del Montseny l’any 1965, on ara tenim el BBVA. 

Mentre, el local on era va ser emprat per altres menesters com la peixateria  d’en Joan  de cal Telm, el Bar Barbilònia  de la Glòria Ortega Arimany i el seu company,  el bar d’en Titó de Sant  Pere, el Barrock d’Imma Batlles,  Jordi Vicente i Pere Climent i actualment el restaurant L’Oficina.


BIBLIOGRAFIA

Arxiu personal Antoni Guardi