dijous, de març 15, 2012

Fotografia nº 4: Can Clavell

Font: Centre excursionista de Catalunya


No vull fer un estudi acurat sobre la història de la masia de Can Clavell,  entre d’altres raons per què hi ha per escriure un llibre i no pas un article. Per aquesta raó a l’article només donaré a conèixer algunes de les peculiaritat de la masia.

La masia  és del segle XVI, del tipus II amb carener perpendicular a la façana principal. El cos principal va ser construït el 1574 i ampliat el 1798 donant-li més alçada i desviant el carener provocant una asimetria a la façana, i que la porta principal quedés desplaçada del carener. Està composada de planta baixa, planta primera i golfes destinades a habitatge. També consta d'uns cossos adjacents construïts posteriorment i que tenen la funció de corts i magatzem. Les parets originals són de pedra i fang, i d'obra de fàbrica algunes de les parets dels laterals. El 5 d'octubre de 2011, el Ple del Consell Comarcal la va declarar com a bé cultural d'interès local.

Font: família Clavell


La masia es troba forma part d’una extensa finca de 10 ha (des de Ca la Laia fins els Ametllers i de Can Son a la riera de Vilamajor) que  es caracteritza per tenir diferents hàbitats amb presència de molts mamífers i micromamífers (ocells, amfibis, rèptils i invertebrats), un arguments suficients per ser considerat un refugi de fauna salvatge amb l¡objectiu de protegir-ne les comunitat d’animals i el manteniment dels equilibris biològics existents.Sobre l’etimologia del topònim Clavell es sap que deriva de CLAVELLUS, paraula llatina que significa CLAU. Estudis recents han demostrat que Can Clavell es trobava situada dins del castell de Vilamajor i es sap que al  1151 existia  una farga a Vilamajor sota control comtal la qual, tot indica, es dedicava, entre altres coses, a fer claus, un objecte molt preuat per la construcció de nombrosos estris de fusta. Era molt comú que les fargues estiguessin situades dins del recinte emmurallat protegit d’atacs exteriors atesa la seva importància (fabricació d’armes en cas de setge).

També es sap que la dida que cuidà al fill de Berenguer IV i Peronella , al qual varen anomenar Alfons I de Catalunya i II d’Aragó dit el Castor o el Trobador  (per mes informació cliqueu  http://vilamajor.blogspot.com/2008/07/alfons-ii.html ), era una tal Loreto que provenia de Can Clavell.

Però el segle XI no fou l’origen de Can Clavell, ja  que durant l’època romana hi havia assentaments humans en aquest indret, la troballa de ceràmica romana així ho demostra. Podria pertànyer a la vila romana de Villa Maioris?

Bibliografia

Actes ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Segles XVII- XVIII

Inventari patrimoni arqueològic de la Generalitat de Catalunya

Ordre de l'11 de novembre de 1996 del departament d'agricultura, ramaderia i pesca de la Generalitat de Catalunya

Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 15 de febre de 2012